Wiadomości ogólne o USA

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zajmują obszar 9372,6 tysięcy kilometrów kwadratowych. W skład terytorium Stanów Zjednoczonych wchodzi 50 stanów, Dystrykt Kolumbii oraz posiadłości w Ameryce Środkowej, do których zaliczamy: Portoryko, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz posiadłości w Oceanii: Guam, Midway, Samoa Amerykańskie i Wake oraz Powiernicze Wyspy Pacyfiku, do których zaliczamy Wspólnota Marianów Północnych, Wyspy Marshalla, Belau oraz Federacja Mikronezji. Stany Zjednoczone są zamieszkane przez 252,7 milionów ludności, z czego na jeden kilometr kwadratowy przypada 27 osób. Do największych miast Stanów Zjednoczonych zaliczamy między innymi: Waszyngton, Nowy Jork , Chicago, Filadelfia, Detroit, Los Angeles, Boston, Baltimore, Pittsburgh, Cleveland oraz San Francisco. Ponadto Amerykanie pochodzenia europejskiego stanowią aż 84 % ludności, natomiast Murzyni i inna ludność kolorowa stanowią 17%. Językiem urzędowym jest język angielski. Jeśli chodzi o religię, to większość stanowią protestanci- 66%, katolicy stanowią 26%, a ludzie wyznania mojżeszowego- 3%. Na terenie państwa działa też kilkaset różnych sekt. Grunty orna w Stanach Zjednoczonych stanowią 20%, łąki oraz pastwiska stanowią 25 %, lasy- 34%, a nieużytki i pozostałe obszary stanowią 21%. Jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia to przemysł stanowi 16%, rolnictwo stanowi 3%, budownictwo- 4%, transport- 5%, handel- 22%, a usługi stanowią 30%. Jeśli chodzi o stan dróg w Stanach Zjednoczonych to na 100 kilometrów kwadratowych przypada 2,3 km linii kolejowych i 68km dróg o twardej nawierzchni. Walutą Stanów Zjednoczonych jest dolar, który stanowi 100 centów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *