Klimat w Delaware

W stanie Delaware panuje klimat umiarkowany ciepły. Graniczy z klimatem podzwrotnikowym morskim. Suma rocznych opadów wynosi tutaj 1140 milimetrów. Średnia dobowa temperatura w okresie letnim wynosi 30 stopni Celcjusza, a średnia dobowa temperatura w okresie zimowym wynosi ? 5 stopni Celcjusza. Główną rzeką tego stanu jest rzeka o tej samej nazwie Delaware. Liczba parków stanowych wynosi 13, a największymi miastami tego stanu są: Wilmington, Dover, Newark, Milford oraz Seaford. Dewizą tego stanu jest hasło: Wolność i niepodległość, a do głównych symboli zaliczamy: kuraka błękitnego, ostrokrzew amerykański oraz kwiat brzoskwini. Głównym przemysłem rozwiniętym na terenie tego stanu jest przemysł chemiczny, czyli produkuje się tutaj wyroby petrochemiczne, nylon oraz barwniki. Ludzie zajmują się także rolnictwem. Uprawiają soję, kukurydzę, fasolę oraz szparagi. Continue reading “Klimat w Delaware”

Dopływy rzeki Missouri

Rzeka Missouri posiada wiele dopływów, a sama jest dopływem rzeki Mississipi. Rzeka Jefferson przepływa przez stan Montana i osiąga długość 124 kilometry. Swój początek ma z połączenia dwóch rzek: Beaverhead oraz Big Hole. Rzeka ta łącząc się z Madison oraz Gallatin tworzy początek rzeki Missouri. Rzeka Madison przepływa przez dwa stany: Wyoming oraz Montana w Stanach Zjednoczonych. Jej długość wynosi 295 kilometrów. Swój początek ma w miejscu połączenia się dwóch rzek: Firehole oraz Gibbon w Parku Yellowstone. Rzeka Gallatin przepływa również przez stany Wyoming oraz Montana, ale jej długość wynosi 193 kilometry. Swoje źródło ma w Parku Yellowstone w północno- wschodniej części stanu Wyoming. Dopływem Missouri jest także rzeka Milk. Rzeka ta płynie na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jej długość wynosi 1170 kilometrów. Swoje źródła posiada w Górach Skalistych. Rzekę tą wykorzystuje się do nawadniania. Jej głównymi dopływami są: Big Sandy Creek, Battle Creek oraz Redwater. Continue reading “Dopływy rzeki Missouri”

Atrakcje turystyczne Arches

W Ameryce Północnej, w Parku Narodowym Arches możemy zobaczyć łuki skalne. Łuki te powstają w złożony sposób. Na powstanie tych łuków mają wpływ pionowe naprężenia, które występują w obrębie skorupy ziemskiej. Naprężenia te są związane z występowaniem wysadów soli kamiennej. Naprężenia prowadzą do powstania głębokich oraz równoległych spękań. Spękania te powstają w grubych warstwach piaskowca. Następnie dzięki działalności erozji oraz wietrzenia następuje poszerzenie tych szczelin. Następnie pojawiają się mury skalne, gdzie wietrzenie mrozowe powoduje wykruszanie się płytek tego rozwarstwionego już piaskowca. I tak, jeśli te wietrzenia mrozowe przebiegają w intensywny sposób, to powstaje nam nieckowate zagłębienie, które z czasem może przeobrazić się w skalne okno. Natomiast jeśli to wietrzenie jest mniej intensywne, to powstaje nam łuk skalny. Teren tego parku niegdyś był zamieszkany przez Indian z plemienia Anasazi. Continue reading “Atrakcje turystyczne Arches”

Szczyty Barbadosu, Belize i Gwatemali

W Ameryce Północnej istnieje wiele pasm górskich. Do ciekawych możemy zaliczyć szczyty Barbadosu. Znajduje się tutaj Mount Hillaby, najwyższy szczyt tego pasma. Jego wysokość wynosi 336 m n.p.m. Innymi szczytami i to już znacznie większymi są szczyty Belize. Możemy tutaj wymienić cztery najważniejsze szczyty. Jednymz nich jest Doyle?s Delight. Znajduje się on w paśmie górskim Maya. Ponadto leży w Belize. Znajduje się w pobliżu granicy z Gwatemalą. Jego wysokość wynosi około 1174 m n.p.m. Maya jest pasmem górskim leżącym na Półwyspie Jukatan we wschodniej Gwatemali oraz w Belize. Góry są zbudowane ze skał paleozoicznych, czyli z granitów oraz ze skała mezozoicznych, czyli z wapieni. To pasmo górskie jest mocno porozcinane dolinami rzecznymi. Najwyższym szczytem tego pasma górskiego jest Victoria Peak o wysokości 1122 m n.p.m. Jeśli chodzi o roślinność to góry te są porośnięte wilgotnymi lasami równikowymi. W Gwatemali znajduje się pasmo górskie Sierra de las Minas. Znajduje się ono we wschodnich rejonach tego państwa i ciągnie się aż 130 kilometrów w kierunku zachodnim do jeziora Izabal. Continue reading “Szczyty Barbadosu, Belize i Gwatemali”

Parki Narodowe Acadia i Arches

Na terenie Ameryki Północnej znajduje się duża ilość parków narodowych. Możemy tutaj wymienić na przykład Park Narodowy Acadia. Park ten znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych. Umiejscowiony jest na wybrzeżu stanu Maine. Jest to jedyny park narodowy znajdujący się na terenie tego stanu, a jego większa część znajduje się na wyspie Mount Desert. Powierzchnia parku wynosi 192 kilometry kwadratowe. Na terenie parku możemy podziwiać istnie dziką przyrodę, przepiękne wybrzeża oraz latarnie morskie. Znajduje się tutaj wiele skalistych wysepek. Na terenie parku znajduje się pięć XIX- wiecznych latarni. Dominującym klimatem na terenie parku jest oczywiście klimat morski. Roczne sumy opadów są bardzo wysokie. Temperatura wody na terenie parku wynosi średnio 15 stopni Celcjusza. Na terenie parku żyje wiele ciekawych gatunków zwierząt, takich jak: orły, foki, morsy, wieloryby oraz niedźwiedzie. Park ten przyciąga wielu turystów ze względów na różnorakie walory. Continue reading “Parki Narodowe Acadia i Arches”

Dopływy rzeki Mackenzie

Athrabaska jest jedną z rzek, która tworzy Mackenzie. Jest to rzeka znajdująca się na terenie Kanady. Jej długość wynosi 1231 kilometrów, a powierzchnia dorzecza wynosi 153 kilometry kwadratowe. Swoje źródło ma w Górach Skalistych. Rzeka ta przepływa przez Park Narodowy Jasper. W parku tym znajdują się wodospady Athabasca Falls. Dalej rzeka ta przepływa przez jezioro Athabaska, a dalej łączy się z rzeką Peace i razem tworzą Rzekę Niewolniczą, która wpada do Wielkiego Jeziora Niewolniczego. Do głównych dopływów tej rzeki należą: Pembina oraz Clearwater. Po jakiś 140 kilometrów od początku rzeki, Athabaska tworzy liczne bystrza oraz wodospady. Natomiast w dolnym biegu rzeki staje się rzeką żeglowną. Kolejną rzeką tworzącą dorzecze Mackenzie jest Liard. Rzeka ta przepływa przez trzy prowincje kanadyjskie: Jukon, Kolumbię Brytyjską oraz Terytoria Północno- Zachodnie. Swoje źródło posiada w Górach Pelly. Góry te znajdują się w południowo- wschodniej części prowincji Jukon. Continue reading “Dopływy rzeki Mackenzie”

Delaware

Jednym ze stanów Ameryki Północnej jest Delaware. Stan ten jest umiejscowiony na wschodnim wybrzeżu i znajduje się na Nizinie Atlantyckiej. Leży nad Zatoką Delaware. Stan ten od północy graniczy ze stanem Pensylwania, a na południu i zachodzie graniczy z Maryland. Od wschodu granicę stanowi rzeka Delaware oraz Ocean Atlantycki. Jest jednym z najniżej położonych stanów Ameryki Północnej. Większość ziem uprawnych znajduje się na wysokości 18 m n.p.m. Na południu stanu jest obszar bardziej piaszczysty, który jest mniej urodzajny. Jest ponadto jednym z najmniejszych stanów. Jako pierwszy stan ratyfikował Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Na początku XVII wieku dociera tutaj ekspedycja angielska i w tym samym wieku powstaje pierwsze osiedle Fort Christine. Osiedle to zbudowali Szwedzi. Continue reading “Delaware”

Rzeka Mississipi i jej dopływy

Do największych rzek Ameryki Północnej należy rzeka Mississipi. Znajduje się ona w centralnej oraz w południowo- wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Długość tej rzeki wynosi 3778 kilometrów. Jest to najdłuższa rzeka w całej Ameryki Północnej i czwarta co do wielkości na świecie. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 3,2 miliona kilometrów kwadratowych. Rzeka ta wypływa z jeziora Itasca, które znajduje się na północy Minnesoty. Rzeka ta ma swoje ujście w Zatoce Meksykańskiej, gdzie uchodzi w postaci delty trzema ramionami. Rzeka ta płynie przez kolejne stany takie jak: Minnesota, Wisconsin, Iowa, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Missisipi oraz Luizjana. Cała dolina tej rzeki jest żyzna. Na żyzność ma wpływ to, że kiedyś w trzeciorzędzie znajdowała się tutaj zatoka morska, która wypełniona była osadami. Continue reading “Rzeka Mississipi i jej dopływy”

Najważniejsze informacje o Dakocie Północnej

W Dakocie Północnej panuje klimat kontynentalny suchy. Lata tam są gorące, a zimy mroźne. Opady roczne nie przekraczają 500 milimetrów. Głównymi rzekami tego stanu są Missouri oraz Red. Ilość parków stanowych wynosi 18. Cały stan podzielony jest na 53 hrabstwa, z czego największym hrabstwem pod względem powierzchni jest McKenzie. Największymi miastami pod względem ludności są: Fargo, Bismarck, Grand Forks, Minot oraz Mandan. Cały stan liczy ponad 500 tysięcy mieszkańców. Głównym językiem jest język angielski. Continue reading “Najważniejsze informacje o Dakocie Północnej”

Rzeka Mackenzie

Największą rzeką całej Ameryki Północnej jest rzeka Mackenzie. Jest to ogólnie najdłuższa rzeka w Kanadzie i stanowi drugi system rzeczny pod względem wielkości w całej Ameryce Północnej. Długość tej rzeki wynosi 4241 kilometrów, a powierzchnia jej dorzecza wynosi 1760 tysięcy kilometrów kwadratowych. Swój początek rzeka ma w Wielkim Jeziorze Niewolniczym. Powyżej tego jeziora rzeka ta nosi nazwę Rzeki Niewolniczej, która powstaje w wyniku połączenia rzeki Peace oraz rzeki Athabaska. Rzeka ta uchodzi do zlewiska Zatoki Mackenzi, która jest częścią Morza Beauforta. Rzeka ta uchodzi do zatoki deltą. Continue reading “Rzeka Mackenzie”