Gospodarka Dakoty Południowej

Dakota Południowa jest podzielona na 67 hrabstw, a główną jej rzeką jest Missouri. Największym hrabstwem jest Minnehaha. Liczba parków stanowych wynosi 13. Do największych miast możemy zaliczyć: Sioux Falls, Rapid City, Aberdeen, Watertown oraz Brookings. W stanie tym znajduje się kilka uczelni wyższych. Możemy wymienić tutaj: Black Hills State University, Spearfish Dakota State University w Madison, w Mitchell, Huron University w Huron, Northern State University w Aberdeen, South Dakota State University w Brookings, University of Sioux Falls w Sioux Falls oraz University of South Dakota w Vermillion. Jeśli chodzi o gospodarkę to przede wszystkim stan ten zajmuje się przemysłem wydobywczym, głównie złota, srebra, berylu oraz żelaza. Ponadto dobrze jest tutaj rozwinięte przetwórstwo spożywcze. Ludność zajmuje się także uprawą słonecznika, pszenicy, jęczmienia, kukurydzy oraz owsa, jak również hodowlą bydła. Ciekawym miejscem tego regionu jest największy na świecie naturalny kryty basen z ciepłą wodą. Znajduje się on w Hot Springs. Klimat panujący w Dakocie Południowej jest klimatem kontynentalnym suchym. Roczne opady nie przekraczają 500 milimetrów. Kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych jest Dakota Północna. Znajduje on się na północy Stanów Zjednoczonych i leży na terenie Wielkich Równin. Stan ten graniczy od zachodu z Montaną, od południa graniczy z Dakotą Południową, od wschodu graniczy z Minnesotą, a od północy graniczy z Kanadą. Rzeźba terenu tego stanu jest wyżynna. Pierwotnymi mieszkańcami Dakoty Północnej byli Indianie z plemion Mandanów oraz Hidatsów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *