Najważniejsze informacje o Dakocie Północnej

W Dakocie Północnej panuje klimat kontynentalny suchy. Lata tam są gorące, a zimy mroźne. Opady roczne nie przekraczają 500 milimetrów. Głównymi rzekami tego stanu są Missouri oraz Red. Ilość parków stanowych wynosi 18. Cały stan podzielony jest na 53 hrabstwa, z czego największym hrabstwem pod względem powierzchni jest McKenzie. Największymi miastami pod względem ludności są: Fargo, Bismarck, Grand Forks, Minot oraz Mandan. Cały stan liczy ponad 500 tysięcy mieszkańców. Głównym językiem jest język angielski.Znajdują się tutaj także mniejszości narodowe używające języków: niemieckiego oraz hiszpańskiego. Dewizą tego stanu jest hasło: Wolność i Unia, Teraz i na zawsze, Jedność i niepodzielność. Przydomkiem stanu jest Stan Ogrodu Pokoju. Symbolami Dakoty Północnej są: świergotek, wiąz amerykański oraz dzika róża preriowa. 90 procent obszaru stanu zajmują farmy. Ludność zajmuje się głównie uprawą słonecznika, lnu, pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz fasoli. Ponadto ludzie zajmują się także hodowlą bydła, owiec oraz trzody chlewnej. Dobrze rozwinięte jest także pszczelarstwo. Główną dziedziną przemysłu jest przemysł wydobywczy. Wydobywa się tutaj przede wszystkim węgiel, sól, glinę oraz piasek. Na terenie stanu znajdują się dwie uczelnie wyższe: University of North Dakota w Grand Forks oraz North Dakota State University w Fargo. Ciekawą wiadomością jest fakt, iż w Dakocie Północnej w Pierce County znajduje się geograficzny środek całej Ameryki Północnej. W tym stanie nie ma obowiązku rejestracji wyborców. Ponadto w 2010 roku w styczniu odnotowano tutaj zadziwiająco niską temperaturę powietrza, która wynosiła ? 55 stopni Celcjusza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *