Rzeka Mississipi i jej dopływy

Do największych rzek Ameryki Północnej należy rzeka Mississipi. Znajduje się ona w centralnej oraz w południowo- wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Długość tej rzeki wynosi 3778 kilometrów. Jest to najdłuższa rzeka w całej Ameryki Północnej i czwarta co do wielkości na świecie. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 3,2 miliona kilometrów kwadratowych. Rzeka ta wypływa z jeziora Itasca, które znajduje się na północy Minnesoty. Rzeka ta ma swoje ujście w Zatoce Meksykańskiej, gdzie uchodzi w postaci delty trzema ramionami. Rzeka ta płynie przez kolejne stany takie jak: Minnesota, Wisconsin, Iowa, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Missisipi oraz Luizjana. Cała dolina tej rzeki jest żyzna. Na żyzność ma wpływ to, że kiedyś w trzeciorzędzie znajdowała się tutaj zatoka morska, która wypełniona była osadami. Woda na rzece ma wysoki poziom dwa razy do roku: w czasie wiosny podczas topnienia śniegów oraz latem podczas obfitych deszczów. Poprzez wyniszczenie przez człowieka dużych obszarów leśnych oraz stepowych zdarzają się tutaj ogromne powodzie. Do największych miast leżących nad tą rzeką należą: Minneapolis, St. Paul, Davenport, St. Louis, Memphis, Baton Rouge oraz Nowy Orlean. Jej najważniejszymi dopływami są: Missouri, Arkansas, Red i Ohio. Rzeka Missouri wraz z rzeką Mississipi stanowią najdłuższą rzekę Stanów Zjednoczonych o długości 5970 kilometrów. Rzeka ta ma swój początek u źródeł potoku Brower’s Spring. Potok ten wpada do rzeki Jefferson. Ogólnie swój początek rzeka ta ma w stanie Montana i powstaje z połączenia trzech rzek źródłowych: Jefferson, Madison oraz Gallatin. Rzeka Missouri wpada do rzeki Mississipi w stanie Missouri. Rzeka ta płynie przez kolejne stany: Montana, Dakota Północna, Dakota Południowa, Nebraska, Iowa, Kansas oraz Missouri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *