Atrakcje turystyczne Arches

W Ameryce Północnej, w Parku Narodowym Arches możemy zobaczyć łuki skalne. Łuki te powstają w złożony sposób. Na powstanie tych łuków mają wpływ pionowe naprężenia, które występują w obrębie skorupy ziemskiej. Naprężenia te są związane z występowaniem wysadów soli kamiennej. Naprężenia prowadzą do powstania głębokich oraz równoległych spękań. Spękania te powstają w grubych warstwach piaskowca. Następnie dzięki działalności erozji oraz wietrzenia następuje poszerzenie tych szczelin. Następnie pojawiają się mury skalne, gdzie wietrzenie mrozowe powoduje wykruszanie się płytek tego rozwarstwionego już piaskowca. I tak, jeśli te wietrzenia mrozowe przebiegają w intensywny sposób, to powstaje nam nieckowate zagłębienie, które z czasem może przeobrazić się w skalne okno. Natomiast jeśli to wietrzenie jest mniej intensywne, to powstaje nam łuk skalny. Teren tego parku niegdyś był zamieszkany przez Indian z plemienia Anasazi. Indianie ci pozostawili po sobie wiele pamiątek. Są to ryty naskalne. Ze względów na nie nadający się klimat oraz brak walorów glebowych i surowców obszary tego parku zostały uchronione przed rozwojem i zachowały się piękne krajobrazy. Do atrakcji turystycznych tego parku możemy zaliczyć między innymi: Wieże Sądu. Są to ostańce, które posiadają kształt wież, okna, czyli łuki skalne, do których możemy zaliczyć: Delicate Arch, Turret Arch, Double Arch, North i South Windows, jak również Balanced Rock. Na terenie parku znajduje się także Diabelski Ogród.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *