Fauna i flora Stanów Zjednoczonych

W południowej części Stanów Zjednoczonych w okolicach nadbrzeżnych Oceanu Spokojnego znajdują się lasy twardolistne, jak również zarośla. Są to zarośla typu makia. Makia jest wtórną formacją roślinną, która występuje w wilgotnych siedliskach. Są to przede wszystkim rośliny wiecznie zielone. Zarośla są utworzone ze skarlałych drzew. Na południowo- zachodnich wybrzeżach Alaski spotkamy lasy iglaste, które idąc dalej na północ przechodzą w tajgę. Północną oraz zachodnią część Alaski zajmuje tundra. Jeśli chodzi o zwierzęta, które zamieszkują Stany Zjednoczone, to możemy wymienić tutaj między innymi niedźwiedzia czarnego, jelenia wirgińskiego, pumę, kojota, bizona, renifera karibu, woła piżmowego, niedźwiedzia grizli, rysia, rosomaka, szopa, bobra, aligatora, grzechotniki oraz sępy. Continue reading “Fauna i flora Stanów Zjednoczonych”

Roślinność Stanów Zjednoczonych

Na terenie Hawai znajdują się lasy namorzynowe oraz roślinność o charakterze tropikalnym. Lasy te są zamieszkałe przez wiele gatunków zwierząt, które należą do grupy zagrożonych wyginięciem. Ponadto lasy te mają swoją ważną funkcję. Biorą udział w procesie lądowacenia poprzez system korzeni, który zatrzymuje naniesiony przez rzeki osad, a natomiast pnie oraz gałęzie pełnią funkcję ochronną przed erozyjnym działaniem fali morskich. Co więcej, korzenie roślin zatrzymują szkodliwe substancje i śmieci znajdujące się w rzekach, co ma wpływ na oczyszczanie wód morskich. Dzięki temu przybrzeżne rafy koralowe są chronione. Continue reading “Roślinność Stanów Zjednoczonych”

Obszary bezodpływowe i roślinność Stanów Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych znajduje się obszar bezodpływowy. Obszar ten znajduje się na terenie Wielkiej Kotliny. Występują tutaj okresowe rzeki oraz słone jeziora. Możemy tu wymienić Wielkie Jezioro Słone o powierzchni, która zmienia się w zależności od sezonu i może wynosić od 4,8 kilometrów kwadratowych do 6,1 kilometrów kwadratowych. Alaska posiada także wiele rzek, jednak największą z nich jest rzeka Jukon o długości 3392 kilometrów. Należy ona do zlewiska Oceanu Spokojnego. Jeśli chodzi o roślinność wschodniej części Stanów Zjednoczonych to ma ona równoleżnikowy układ. Kiedyś było tu wiele lasów oraz prerii. Continue reading “Obszary bezodpływowe i roślinność Stanów Zjednoczonych”

Obszar wodny Stanów Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych główny i kontynentalny dział wodny stanowią Góry Skaliste. Wielka Kotlina jest obszarem bezodpływowym. Największą rzeką Stanów Zjednoczonych jest Missisipi z Missouri. Długość rzek wynosi 6230 kilometrów, natomiast powierzchnia dorzecza stanowi 3,2 miliona kilometrów kwadratowych. Rzeki te zbierają dopływy z Appalachów, gdzie główną rzeką jest Ohio o długości 1578 kilometrów oraz z Gór Skalistych, gdzie główny system rzeczny stanowią rzeki: Platte o długości 1500 kilometrów, Arkansas o długości 2333 kilometrów oraz rzeka Red o długości 2043 kilometrów. Ponadto cały system wodny dorzecza rzeki Missisipi łączy się poprzez system kanałów Zatoki Meksykańskiej z Wielkimi Jeziorami, do których możemy zaliczyć: Jezioro Górne o powierzchni 82,4 tysiąca kilometrów kwadratowych, Jezioro Michigan o powierzchni 58 tysięcy kilometrów kwadratowych, Jezioro Huron o powierzchni 59,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, Jezioro Erie o powierzchni 25,6 tysięcy kilometrów kwadratowych oraz Jezioro Ontario o powierzchni 19,7 tysięcy kilometrów kwadratowych. Continue reading “Obszar wodny Stanów Zjednoczonych”

Temperatura oraz opady określonych rejonów Stanów Zjednoczonych

W styczniu temperatura na północy wschodniej części Stanów Zjednoczonych wynosi ? 20 stopni Celcjusza, a na południu Florydy 20 stopni Celcjusza, a w lipcu na północy temperatura wynosi 18 stopni Celcjusza, a na południu- 29 stopni Celcjusza. Jeśli chodzi o opady to na wybrzeżu zachodnim wynoszą one 500 mm na południu w skali roku, a 3000 na północy. W Kordylierach opady są różne i na przykład na terenach pustynnych Wielkiego Kanionu wynoszą one 50 mm w skali roku, a 1000 mm w Górach Skalistych. Na pozostałym obszarze Stanów Zjednoczonych opady stanowią 400 mm w skali roku na północy, a 800 mm na Nizinie Zatokowej. Na Florydzie potrafi spaść 1400 mm opadów. Wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych jest często nawiedzane przez huragany, natomiast im bardziej w głąb kraju to będą pojawiać się tornada. Continue reading “Temperatura oraz opady określonych rejonów Stanów Zjednoczonych”

Cechy klimatu Stanów Zjednoczonych

Klimat Stanów Zjednoczonych jest zróżnicowany. Występuje tu strefa zwrotnikowa na krańcach południowych oraz południowo- wschodnich kraju, jak również na Hawajach, strefa podzwrotnikowa w części środkowej kraju, strefa umiarkowana w części północnej kraju oraz w południowej Alasce oraz strefa okołobiegunowa na północy Alaski. Stany Zjednoczone mają południkowy układ rzeźby terenu oraz znajdują się tutaj zimne prądy morskie: Labradorski oraz Kalifornijski, co sprawia, że klimat jest chłodniejszy niż w Europie w tych samych szerokościach geograficznych. Pogoda tutaj bardzo szybko się zmienia. Przeważają tutaj zachodnie cyrkulacje mas powietrza, co daje nam na wybrzeżu Oceanu Spokojnego oraz w Górach Nadbrzeżnych klimat łagodny oraz wilgotny. Continue reading “Cechy klimatu Stanów Zjednoczonych”

Ukształtowanie terenu Stanów Zjednoczonych

Znajdujące się w Stanach Zjednoczonych Kordyliery we wschodniej części tworzą pasmo Gór Skalistych. Najwyższym szczytem Gór Skalistych jest Elbert o wysokości 4399 m n.p.m.. Te południkowo ułożone pasma górskie są od siebie oddzielone obniżeniami tektonicznymi, jak na przykład kotliną Wyoming. Na zachód od Gór Skalistych znajduje się teren wyżynno- górski, który leży w północnej części Wyżyny Kolumbii oraz obejmuje Wielką Kotlinę wraz z depresyjną Doliną Śmierci, która jest położona 86 m p.p.m. i jest to jednocześnie najniżej położony punkt w całych Stanach Zjednoczonych. Dalej teren wyżynno- górski w części południowej obejmuje Wyżynę Kolorado wraz z Wielkim Kanionem. Kordyliery w zachodnie części tworzą dwa pasma górskie: Góry Kaskadowe oraz Sierra Nevada z najwyższym szczytem tego regionu Whitney o wysokości 4418 m n.p.m. Continue reading “Ukształtowanie terenu Stanów Zjednoczonych”

Położenie geograficzne USA

Stany Zjednoczone charakteryzują się południkowym układem wielkich krain fizyko- geograficznych. Znajduje się tutaj wiele typów krajobrazu. Na wchodzie kraju, a bliżej wzdłuż wschodniego wybrzeża rozciąga się Nizina Atlantycka, która to na południu łączy się z Niziną Zatokową. Na zachodzie tej Niziny Atlantyckiej znajduje się kraina wyżynno- górska, której wysokość wynosi od 600 do 1000 metrów. Wyżyna ta jest pocięta szerokimi dolinami oraz zapadliskami. Są to Appalachy, gdzie najwyższym szczytem jest Mitchell o wysokości 2037 m n.p.m. Szczyt ten znajduje się w masywie Gór Błękitnych. Continue reading “Położenie geograficzne USA”

Wiadomości ogólne o USA

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zajmują obszar 9372,6 tysięcy kilometrów kwadratowych. W skład terytorium Stanów Zjednoczonych wchodzi 50 stanów, Dystrykt Kolumbii oraz posiadłości w Ameryce Środkowej, do których zaliczamy: Portoryko, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz posiadłości w Oceanii: Guam, Midway, Samoa Amerykańskie i Wake oraz Powiernicze Wyspy Pacyfiku, do których zaliczamy Wspólnota Marianów Północnych, Wyspy Marshalla, Belau oraz Federacja Mikronezji. Stany Zjednoczone są zamieszkane przez 252,7 milionów ludności, z czego na jeden kilometr kwadratowy przypada 27 osób. Do największych miast Stanów Zjednoczonych zaliczamy między innymi: Waszyngton, Nowy Jork , Chicago, Filadelfia, Detroit, Los Angeles, Boston, Baltimore, Pittsburgh, Cleveland oraz San Francisco. Continue reading “Wiadomości ogólne o USA”