Transport, demografia oraz język Kanady

Kanada jest państwem, które posiada bardzo dobrze rozwinięty transport. Całe państwo posiada aż 1,4 miliona kilometrów dróg, 10 głównych lotnisk o charakterze międzynarodowym oraz 300 innych mniejszych portów lotniczych. Ponadto Kanada posiada 72 093 kilometrów torów kolejowych, jak również ponad 300 portów morskich i rzecznych. Zarządzaniem transportu zajmuje się ministerstwo transportu. Kanada jest państwem, gdzie obowiązuje prawostronny ruch samochodów. Kanada jest mało zaludnionym krajem. Największa liczba mieszkańców znajduje się w dużych miastach, takich jak: Toronto, Montreal, Ottawa oraz Vancouver. Continue reading “Transport, demografia oraz język Kanady”