Najważniejsze informacje o Dakocie Północnej

W Dakocie Północnej panuje klimat kontynentalny suchy. Lata tam są gorące, a zimy mroźne. Opady roczne nie przekraczają 500 milimetrów. Głównymi rzekami tego stanu są Missouri oraz Red. Ilość parków stanowych wynosi 18. Cały stan podzielony jest na 53 hrabstwa, z czego największym hrabstwem pod względem powierzchni jest McKenzie. Największymi miastami pod względem ludności są: Fargo, Bismarck, Grand Forks, Minot oraz Mandan. Cały stan liczy ponad 500 tysięcy mieszkańców. Głównym językiem jest język angielski. Continue reading “Najważniejsze informacje o Dakocie Północnej”