Fauna i flora Kanady

Na terenie Kanady znajduje się wiele jezior polodowcowych. Jeziora te ogółem zajmują powierzchnię 400 tysięcy km2. Do największych jezior możemy zaliczyć następujące: Wielkie Jezioro Niedźwiedzie, Wielkie Jezioro Niewolnicze, Winnipeg, Athabaska oraz jeziora znajdujące się na granicy ze Stanami Zjednoczonymi: Górne, Huron, Erie oraz Ontario. W północnej części Archipelagu Arktycznego znajdują się lodowce, które posiadają łączną powierzchnię 100 km2. Roślinność Kanady jest zróżnicowana i im dalej na południe kraju znajdziemy roślinność tundrową, która biegnąc dalej na południe przechodzi w lasotundrę, a następnie w tajgę kanadyjską. W roślinności tajgi dominują drzewa iglaste, do których możemy zaliczyć amerykańskie świerki, jodły balsamiczne, sosny, modrzewie oraz cedry. W roślinności tajgi znajdziemy także drzewa liściaste, jednak jest to mniejszość. Do tych drzew zaliczamy: klony, wiązy, buki, dęby oraz jesiony. W południowo- wschodniej części kraju znajdziemy lasy liściaste. W centralnej części kraju niegdyś znajdowała się roślinność stepowa. Teraz jednak została ona zamieniona w pola uprawne. W Kordylierach znajdziemy roślinność wysokogórską oraz wieczne śniegi. Niższe partie gór są porośnięte przez lasy iglaste. W świecie zwierzęcym również znajdziemy wiele ciekawych gatunków. Kanadę zamieszkują bizony, łosie, renifery amerykańskie, jelenie wapiti, niedźwiedzie, wilki oraz rosomaki. Ponadto Kanadę zamieszkuje wiele gatunków ptaków oraz ryb słodkowodnych. W Kanadzie zostało utworzonych wiele parków prowincjonalnych oraz rezerwatów przyrody. Łącznie jest ich 120. Znajdziemy tutaj również 29 parków narodowych.