Atrakcje turystyczne Arches

W Ameryce Północnej, w Parku Narodowym Arches możemy zobaczyć łuki skalne. Łuki te powstają w złożony sposób. Na powstanie tych łuków mają wpływ pionowe naprężenia, które występują w obrębie skorupy ziemskiej. Naprężenia te są związane z występowaniem wysadów soli kamiennej. Naprężenia prowadzą do powstania głębokich oraz równoległych spękań. Spękania te powstają w grubych warstwach piaskowca. Następnie dzięki działalności erozji oraz wietrzenia następuje poszerzenie tych szczelin. Następnie pojawiają się mury skalne, gdzie wietrzenie mrozowe powoduje wykruszanie się płytek tego rozwarstwionego już piaskowca. I tak, jeśli te wietrzenia mrozowe przebiegają w intensywny sposób, to powstaje nam nieckowate zagłębienie, które z czasem może przeobrazić się w skalne okno. Natomiast jeśli to wietrzenie jest mniej intensywne, to powstaje nam łuk skalny. Teren tego parku niegdyś był zamieszkany przez Indian z plemienia Anasazi. Continue reading “Atrakcje turystyczne Arches”

Parki Narodowe Acadia i Arches

Na terenie Ameryki Północnej znajduje się duża ilość parków narodowych. Możemy tutaj wymienić na przykład Park Narodowy Acadia. Park ten znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych. Umiejscowiony jest na wybrzeżu stanu Maine. Jest to jedyny park narodowy znajdujący się na terenie tego stanu, a jego większa część znajduje się na wyspie Mount Desert. Powierzchnia parku wynosi 192 kilometry kwadratowe. Na terenie parku możemy podziwiać istnie dziką przyrodę, przepiękne wybrzeża oraz latarnie morskie. Znajduje się tutaj wiele skalistych wysepek. Na terenie parku znajduje się pięć XIX- wiecznych latarni. Dominującym klimatem na terenie parku jest oczywiście klimat morski. Roczne sumy opadów są bardzo wysokie. Temperatura wody na terenie parku wynosi średnio 15 stopni Celcjusza. Na terenie parku żyje wiele ciekawych gatunków zwierząt, takich jak: orły, foki, morsy, wieloryby oraz niedźwiedzie. Park ten przyciąga wielu turystów ze względów na różnorakie walory. Continue reading “Parki Narodowe Acadia i Arches”