Klimat i ludność Alaski

W Alasce panuje klimat zarówno umiarkowany chłodny na południu stanu, jak i subpolarny na północy stanu. Zakres temperatur jest znaczny i wynosi od ?50 stopni Celcjusza zimą do +10 stopni Celcjusza latem. Ponadto zima trwa tu dosyć długo, bo aż 9 miesięcy. Zima ta poza tym jest bardzo mroźna. Występują tutaj także silne wiatry, dochodzące do 100 km/h oraz burze śnieżne. Głównymi rzekami tego stanu są Jukon ora Kuskokwin. Roślinność jest tutaj także zróżnicowana. I tak im bardziej w głąb kraju, to jest to roślinność tajgi i tundry, a obszary, które są pod wpływem Prądu Alaskańskiego są porośnięta lasami deszczowymi iglastymi strefy umiarkowanej. Cały stan zamieszkuje zaledwie nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców. Continue reading “Klimat i ludność Alaski”

Roślinność i przemysł Alabamy

Główną roślinnością są lasy dębowe oraz iglaste. Głównymi rzekami tego stanu są Alabama oraz Tennessee. Stan ten ma następujące przydomki: stan złotego dzięcioła, jak również stan kameliowy. Symbolami stanu są sosna błotna, kamelia japońska oraz dzięcioł różowoszyi, a dewizą Alabamy są słowa ?Śmiało praw naszych bronimy?. Na terenie stanu najbardziej rozwinięty jest przemysł metalurgiczny, włókienniczy, chemiczny, spożywczy oraz papierniczy. Ponadto dobrze rozwiniętą gałęzią przemysłu jest tutaj także hutnictwo żelaza, stali oraz aluminium. Na terenie Alabamy wydobywa się węgiel kamienny, rudy żelaza, boksyty oraz ropę naftową. Na głównych rzekach stanu znajdują się liczne elektrownie wodne. Ponadto stan ten posiada także elektrownię jądrową. Dobrze rozwinięte jest także tutaj leśnictwo. Continue reading “Roślinność i przemysł Alabamy”

Ukształtowanie terenu Stanów Zjednoczonych

Znajdujące się w Stanach Zjednoczonych Kordyliery we wschodniej części tworzą pasmo Gór Skalistych. Najwyższym szczytem Gór Skalistych jest Elbert o wysokości 4399 m n.p.m.. Te południkowo ułożone pasma górskie są od siebie oddzielone obniżeniami tektonicznymi, jak na przykład kotliną Wyoming. Na zachód od Gór Skalistych znajduje się teren wyżynno- górski, który leży w północnej części Wyżyny Kolumbii oraz obejmuje Wielką Kotlinę wraz z depresyjną Doliną Śmierci, która jest położona 86 m p.p.m. i jest to jednocześnie najniżej położony punkt w całych Stanach Zjednoczonych. Dalej teren wyżynno- górski w części południowej obejmuje Wyżynę Kolorado wraz z Wielkim Kanionem. Kordyliery w zachodnie części tworzą dwa pasma górskie: Góry Kaskadowe oraz Sierra Nevada z najwyższym szczytem tego regionu Whitney o wysokości 4418 m n.p.m. Continue reading “Ukształtowanie terenu Stanów Zjednoczonych”