Klimat i ludność Alaski

W Alasce panuje klimat zarówno umiarkowany chłodny na południu stanu, jak i subpolarny na północy stanu. Zakres temperatur jest znaczny i wynosi od ?50 stopni Celcjusza zimą do +10 stopni Celcjusza latem. Ponadto zima trwa tu dosyć długo, bo aż 9 miesięcy. Zima ta poza tym jest bardzo mroźna. Występują tutaj także silne wiatry, dochodzące do 100 km/h oraz burze śnieżne. Głównymi rzekami tego stanu są Jukon ora Kuskokwin. Roślinność jest tutaj także zróżnicowana. I tak im bardziej w głąb kraju, to jest to roślinność tajgi i tundry, a obszary, które są pod wpływem Prądu Alaskańskiego są porośnięta lasami deszczowymi iglastymi strefy umiarkowanej. Cały stan zamieszkuje zaledwie nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców. Continue reading “Klimat i ludność Alaski”