Arkansas i Connecticout

Głównym językiem stanu Arkansas jest język angielski, ale są tutaj także mniejszości porozumiewające się językiem hiszpańskim. Arkansas zamieszkuje ponad 2 miliony ludności. Dewizą stanu jest hasło: Rządy ludu, a przydomkiem jest Stan Naturalności. Symbolami tego stanu jest kwiat jabłoni oraz sosna. Głównymi gałęziami przemysłu są tutaj: przemysł spożywczy, przemysł drzewny, przemysł papierniczy, przemysł elektrotechniczny oraz przemysł wydobywczy. Na terenie stanu wydobywa się przede wszystkim złoża boksytów. Jest tutaj dobrze rozwinięta turystyka. Ponadto ludzie zajmują się uprawą ryżu, soi oraz kukurydzy. Hodują także drób. Continue reading “Arkansas i Connecticout”

Ciekawe miejscowości Kanady

W prowincji Ontario znajduje się miasto Ottawa. Miasto to leży nad rzeką Ottawą oraz w ujściu rzek Rideau oraz Gatineau. Miasto to jest stolicą Kanady. Ponadto w mieście znajduje się kanał Rideau, który łączy rzekę Ottawę z jeziorem Ontario. Zabytkową architekturą jest tutaj między innymi gmach parlamentu w stylu neogotyckim oraz budynki National Research Council i Rideau Hali, które pochodzą z okresu neoklasycyzmu. Jest tutaj, co zwiedzać. Znajdują się liczne muzea, do których możemy zaliczyć Narodową Galerię Kanady, Narodowe Muzeum Kanady, Narodowe Muzeum Nauki, Kanadyjskie Muzeum Wojny oraz Kanadyjskie Muzeum Narciarstwa. Wiele imprez jest organizowanych w Narodowym Centrum Kultury. W mieście odbywa się coroczne wiosenne święto zwane Świętem Wiosny. Jest to impreza folklorystyczna. Podczas święta miasto jest dekorowane tulipanami. W tym regionie Kanady znajduje się zachodnia część Wodospadu Niagary. Do turystycznych miejscowości tego rejonu należy Niagara Falls. Ponadto turystyczną miejscowością jest także Stratford, gdzie odbywają się festiwale szekspirowskie. Natomiast w Kingston mamy możliwość zwiedzenia wielu zabytków architektury wiktoriańskiej, a w Marrisburg znajduje się skansen, który przedstawia osadę z XIX wieku. W prowincji Ontario znajdziemy wiele atrakcji, do których można zaliczyć sporty wodne oraz zimowe, jak również piesza turystyka. Na terenie rejonu znajdują się liczne parki narodowe oraz prowincjonalne. Ponadto jesienią przepięknie wygląda tutaj krajobraz ze względu na czerwone liście klonów.

Dane geograficzne i ludność Kanady

Ameryka Północna to kontynent, na którym znajduje się Kanada. Kanada zajmuje obszar 9976,2 tysiąca km kwadratowych. W skład całego państwa wchodzi część lądowa oraz wyspy. Kanada jest podzielona na 10 prowincji oraz 2 główne terytoria.  Kanadę zamieszkuje 27 mln mieszkańców, a jej stolicą jest Ottawa. Do innych większych miast tego państwa możemy zaliczyć: Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Quebec oraz Hamilton. W państwie tym ludzie posługują się dwoma językami narodowymi: angielskim oraz francuskim. Ludność zamieszkująca Kanadę w większości jest pochodzenia angielskiego oraz francuskiego, jednak mieszkają tutaj też ludzie pochodzenia niemieckiego, ukraińskiego, holenderskiego, polskiego oraz Indianie oraz Eskimosi. W Kanadzie znajdują się dwie podstawowe religie, z czego protestantyzm stanowi 47% wyznawców, a katolicyzm 45%. Dużą część obszaru kraju zajmują lasy oraz nieużytki. Walutą kraju jest dolar kanadyjski, który stanowi równowartość 100 centów. Na terenie Kanady znajduje się wiele krain geograficznych. We wschodniej oraz środkowej części kraju znajduje się Nizina Hudsońska oraz Zatoka Hudsona, które powstały na prekambryjskiej tarczy. Tarcza ta posiada falistą powierzchnię i posiada pozostałości po zlodowaceniu plejstoceńskim I tak na wschód od tej tarczy znajdują się pasma górskie na Labradorze, na Ziemi Baffina oraz Wyspie Ellesmere?a. Najwyższym szczytem na Labradorze jest Torngat, który wynosi 1676 m n.p.m., na Ziemi Bafiina najwyższy szczyt wynosi 2591 m n.p.m., a na Wyspie Ellesmere’a najwyższy punkt wynosi 3049 m n.p.m. Na południe od tej tarczy leży kraina Wielkich Jezior wraz z doliną rzeki Świętego Wawrzyńca. Na zachód od niej ciągnie się pas Wielkich Równin, czyli prerii oraz nizina rzeki Mackenzie, a dalej Kordyliery. Ten masyw górski składa się z kilku łańcuchów, które należą do Gór Skalistych, gdzie najwyższym szczytem jest Robson i wynosi 3954 m n.p.m. i Gór Nadbrzeżnych, gdzie najwyższy punkt to Waddington, który wynosi 4041 m n.p.m. Łańcuchy te są rozdzielone wyżynami. Natomiast na pograniczu z Alaską znajduje się masyw Gór Świętego Eliasza i tu jest najwyższy szczyt Kanady- Logan, który wynosi 6050 m n.p.m.