Prerie Kanady

Region prerii Kanady obejmuje 3 prowincje: Manitoba, Saskatchewan oraz Alberty. Region ten jest pokryty równinami, gdzie na północy znajdują się lasy oraz tundra, a na południu pola uprawne. Na południu kiedyś rosła roślinność stepowa. W regionie tym znajdziemy wiele jezior pochodzenia polodowcowego, do których możemy zaliczyć Winnipeg, Athabaska, Winnipegosis, Jezioro Reniferowe oraz Saskatchewan. Tereny to zamieszkuje różnorodna ludność. Są tutaj mieszkańcy pochodzenia angielskiego, irlandzkiego, niemieckiego, ukraińskiego, skandynawskiego, holenderskiego oraz polskiego. Na północy regionu dominuje transport prawie że tylko lotniczy. Największe i najliczniejsze skupiska ludności znajdują się na południu regionu. Znajdują się tutaj dwa parki, pomiędzy którymi biegnie droga krajobrazowa. Droga ta prowadzi przez Góry Skaliste. Natomiast w Kordylierach znajdują się liczne jeziora oczywiście pochodzenia polodowcowego oraz głębokie doliny rzeczne, które tworzą często kaniony. Do najważniejszych kanionów tego regionu należą między innymi kaniony znajdujące się w parku narodowym Nahanni, w górach Mackenzie oraz kaniony rzek Fraser i Thompson znajdujące się w Górach Nadbrzeżnych. Ciekawym miejscem turystycznym jest także dolina Okanagan, gdzie znajdują się rezerwaty Indian. Szczególnie rozwinięte w tym rejonie są sporty zimowe, a w szczególności narciarstwo. Do głównym miast tego regionu, gdzie dominują sporty zimowe należą: Banff, Jasper, Revelstoke, Golden oraz Kimberley. Wybrzeże obmywa ciepły prąd Północnopacyficzny, co daje możliwość kąpieli morskich. Główne miejscowości kąpieliskowe znajdują się na południu regionu i są to Victoria, Parksville oraz Oualicum Beach.