Geografia Kanady

Największe zatoki północnego rejonu Kanady to: Zatoka Hudsona, Zatoka Ungava, Zatoka Coronation oraz Zatoka Mackenzie. Największymi półwyspami tutaj są: Ungava, Melville oraz Boothia. W części arktycznej Kanady znajduje się wiele wysp, do których możemy zaliczyć między innymi: Ziemia Baffina, Ziemia Ellesmere’a, Ziemia Wiktorii, Ziemia Banksa oraz Wyspy Królowej Elżbiety. Kanada w większości leży na tarczy kanadyjskie. Jest to prekambryjski twór geologiczny, który tworzy płaskowyż. Płaskowyż ten jest zróżnicowany jeśli chodzi o wysokość. Różnica wysokości wynosi od 300 do 1000 km n.p.m. Wewnątrz tej tarczy znajduje się Zatoka Hudsona i Nizina Hudsońska. Continue reading “Geografia Kanady”