Bogactwo wód śródlądowych Kanady

Obszar Kanady jest bogaty w wody śródlądowe. Znajduje się tutaj wiele jezior oraz rzek. Największe zlewisko tych rejonów należy do zlewiska oceanu Arktycznego. Największymi zatokami zlewiska oceanu Arktycznego są: MacKenzie, Nelson oraz Saskatchewan. Natomiast do największych jezior tego rejonu możemy zaliczyć następujące: Wielkie Jezioro Niedźwiedzie, Wielkie Jezioro Niewolnicze, Jezioro Athabaska, Jezioro Reniferowe oraz Jezioro Winnipeg. Natomiast zlewisko oceanu Atlantyckiego znajduje się w południowo-wschodniej części kraju. Do największych rzek tego rejonu należą między innymi: Rzeka Świętego Wawrzyńca oraz Ottawa. Natomiast do największych jezior zaliczyć możemy tutaj: Wielkie Jeziora Ameryki Północnej, Jezioro Simcoe, Jezioro Nipigon oraz Jezioro Świętego Jana. Do zlewiska oceanu Spokojnego możemy zaliczyć tereny położone na zachód od Gór Skalistych. Continue reading “Bogactwo wód śródlądowych Kanady”