Dopływy rzeki Missouri

Rzeka Missouri posiada wiele dopływów, a sama jest dopływem rzeki Mississipi. Rzeka Jefferson przepływa przez stan Montana i osiąga długość 124 kilometry. Swój początek ma z połączenia dwóch rzek: Beaverhead oraz Big Hole. Rzeka ta łącząc się z Madison oraz Gallatin tworzy początek rzeki Missouri. Rzeka Madison przepływa przez dwa stany: Wyoming oraz Montana w Stanach Zjednoczonych. Jej długość wynosi 295 kilometrów. Swój początek ma w miejscu połączenia się dwóch rzek: Firehole oraz Gibbon w Parku Yellowstone. Rzeka Gallatin przepływa również przez stany Wyoming oraz Montana, ale jej długość wynosi 193 kilometry. Swoje źródło ma w Parku Yellowstone w północno- wschodniej części stanu Wyoming. Dopływem Missouri jest także rzeka Milk. Rzeka ta płynie na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jej długość wynosi 1170 kilometrów. Swoje źródła posiada w Górach Skalistych. Rzekę tą wykorzystuje się do nawadniania. Jej głównymi dopływami są: Big Sandy Creek, Battle Creek oraz Redwater. Continue reading “Dopływy rzeki Missouri”