Dopływy rzeki Missouri

Rzeka Missouri posiada wiele dopływów, a sama jest dopływem rzeki Mississipi. Rzeka Jefferson przepływa przez stan Montana i osiąga długość 124 kilometry. Swój początek ma z połączenia dwóch rzek: Beaverhead oraz Big Hole. Rzeka ta łącząc się z Madison oraz Gallatin tworzy początek rzeki Missouri. Rzeka Madison przepływa przez dwa stany: Wyoming oraz Montana w Stanach Zjednoczonych. Jej długość wynosi 295 kilometrów. Swój początek ma w miejscu połączenia się dwóch rzek: Firehole oraz Gibbon w Parku Yellowstone. Rzeka Gallatin przepływa również przez stany Wyoming oraz Montana, ale jej długość wynosi 193 kilometry. Swoje źródło ma w Parku Yellowstone w północno- wschodniej części stanu Wyoming. Dopływem Missouri jest także rzeka Milk. Rzeka ta płynie na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jej długość wynosi 1170 kilometrów. Swoje źródła posiada w Górach Skalistych. Rzekę tą wykorzystuje się do nawadniania. Jej głównymi dopływami są: Big Sandy Creek, Battle Creek oraz Redwater. Continue reading “Dopływy rzeki Missouri”

Dopływy rzeki Mackenzie

Athrabaska jest jedną z rzek, która tworzy Mackenzie. Jest to rzeka znajdująca się na terenie Kanady. Jej długość wynosi 1231 kilometrów, a powierzchnia dorzecza wynosi 153 kilometry kwadratowe. Swoje źródło ma w Górach Skalistych. Rzeka ta przepływa przez Park Narodowy Jasper. W parku tym znajdują się wodospady Athabasca Falls. Dalej rzeka ta przepływa przez jezioro Athabaska, a dalej łączy się z rzeką Peace i razem tworzą Rzekę Niewolniczą, która wpada do Wielkiego Jeziora Niewolniczego. Do głównych dopływów tej rzeki należą: Pembina oraz Clearwater. Po jakiś 140 kilometrów od początku rzeki, Athabaska tworzy liczne bystrza oraz wodospady. Natomiast w dolnym biegu rzeki staje się rzeką żeglowną. Kolejną rzeką tworzącą dorzecze Mackenzie jest Liard. Rzeka ta przepływa przez trzy prowincje kanadyjskie: Jukon, Kolumbię Brytyjską oraz Terytoria Północno- Zachodnie. Swoje źródło posiada w Górach Pelly. Góry te znajdują się w południowo- wschodniej części prowincji Jukon. Continue reading “Dopływy rzeki Mackenzie”

Rzeka Mississipi i jej dopływy

Do największych rzek Ameryki Północnej należy rzeka Mississipi. Znajduje się ona w centralnej oraz w południowo- wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Długość tej rzeki wynosi 3778 kilometrów. Jest to najdłuższa rzeka w całej Ameryki Północnej i czwarta co do wielkości na świecie. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 3,2 miliona kilometrów kwadratowych. Rzeka ta wypływa z jeziora Itasca, które znajduje się na północy Minnesoty. Rzeka ta ma swoje ujście w Zatoce Meksykańskiej, gdzie uchodzi w postaci delty trzema ramionami. Rzeka ta płynie przez kolejne stany takie jak: Minnesota, Wisconsin, Iowa, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Missisipi oraz Luizjana. Cała dolina tej rzeki jest żyzna. Na żyzność ma wpływ to, że kiedyś w trzeciorzędzie znajdowała się tutaj zatoka morska, która wypełniona była osadami. Continue reading “Rzeka Mississipi i jej dopływy”

Rzeka Mackenzie

Największą rzeką całej Ameryki Północnej jest rzeka Mackenzie. Jest to ogólnie najdłuższa rzeka w Kanadzie i stanowi drugi system rzeczny pod względem wielkości w całej Ameryce Północnej. Długość tej rzeki wynosi 4241 kilometrów, a powierzchnia jej dorzecza wynosi 1760 tysięcy kilometrów kwadratowych. Swój początek rzeka ma w Wielkim Jeziorze Niewolniczym. Powyżej tego jeziora rzeka ta nosi nazwę Rzeki Niewolniczej, która powstaje w wyniku połączenia rzeki Peace oraz rzeki Athabaska. Rzeka ta uchodzi do zlewiska Zatoki Mackenzi, która jest częścią Morza Beauforta. Rzeka ta uchodzi do zatoki deltą. Continue reading “Rzeka Mackenzie”