Dopływy rzeki Mackenzie

Athrabaska jest jedną z rzek, która tworzy Mackenzie. Jest to rzeka znajdująca się na terenie Kanady. Jej długość wynosi 1231 kilometrów, a powierzchnia dorzecza wynosi 153 kilometry kwadratowe. Swoje źródło ma w Górach Skalistych. Rzeka ta przepływa przez Park Narodowy Jasper. W parku tym znajdują się wodospady Athabasca Falls. Dalej rzeka ta przepływa przez jezioro Athabaska, a dalej łączy się z rzeką Peace i razem tworzą Rzekę Niewolniczą, która wpada do Wielkiego Jeziora Niewolniczego. Do głównych dopływów tej rzeki należą: Pembina oraz Clearwater. Po jakiś 140 kilometrów od początku rzeki, Athabaska tworzy liczne bystrza oraz wodospady. Natomiast w dolnym biegu rzeki staje się rzeką żeglowną. Kolejną rzeką tworzącą dorzecze Mackenzie jest Liard. Rzeka ta przepływa przez trzy prowincje kanadyjskie: Jukon, Kolumbię Brytyjską oraz Terytoria Północno- Zachodnie. Swoje źródło posiada w Górach Pelly. Góry te znajdują się w południowo- wschodniej części prowincji Jukon. Jej długość wynosi 1115 kilometrów. Jej bieg toczy się w kierunku południowo- wschodnim od źródła aż do północnego krańca Gór Skalistych. Następnie zatacza półkole i zmienia swój kierunek na północno- wschodni i ?wraca? do Jukon. Do rzeki Mackenzie uchodzi w pobliżu Fort Simpson. Rzeka ta nawadnia ponad 200 tysięcy kilometrów kwadratowych tundry północnej i przez długi czas płynie wzdłuż autostrady Alaska. Do ciekawszych miejsc znajdujących się w rejonie tej rzeki możemy zaliczyć Wielki Kanion Liard. Miejsce to jest widowiskowym przełomem rzeki o długości 30 kilometrów. Znajduje się w kierunku wschodnim o gorących źródeł rzeki Liard. Na tym terenie znajduje się wiele bystrz. Ponadto przy rzece napotkamy gorące źródła oraz historyczny wiszący most nad rzeką.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *