Kanada- region Atlantycki

W regionie Atlantyckim Kanady znajduje się wiele ciekawych i dużych miast, do których możemy zaliczyć Quebec, Ontario, Ottawa oraz Toronto. Quebec. Miasto to leży na większej części Półwyspu Labrador oraz w rejonie południowo- wschodniej doliny rzeki Św. Wawrzyńca. Większość miasta to krajobraz wyżynny, a na północy miasta znajdują się niziny. Mieszkańcami tego miasta są Kanadyjczycy, którzy mają pochodzenie francuskie. Region Atlantycki. Do atrakcji turystycznych tego miasta można zaliczyć między innymi cytadelę oraz architekturę Starego Gónego oraz Dolnego miasta. Znajduje się tutaj ratusz oraz bazylika Notre Dame, kościół Notre Dame des Victories oraz bazylika Urszuli z seminarium. Quebec jest również stolicą prowincji Quebec. W Parc d’Esplanade co roku mają miejsce imprezy karnawałowe, które trwają 10 dni. Innym miastem tego regionu jest Montreal. Miasto to leży na wyspie o tej samej nazwie. Miasto jest położone w ujściu rzeki Ottawa. Rzeka ta wpada da rzeki Św. Wawrzyńca. Miasto to zamieszkują Kanadyjczycy pochodzenia francuskiego, a do głównych dziedzin miasta należy przemysł, handel, finanse oraz kultura. Głównym szczytem tego miasta jest wzgórze Mont Royal i znajduje się na nim duży park. Między wzgórzem a rzeką Św. Wawrzyńca znajduje się centrum handlowo- usługowe z szeregiem zabytków architektonicznych, do których możemy zaliczyć: seminarium St. Sulpice z XVII wieku, neogotycka katedra Notre Dame, kościół Notre Dame de Bonsecours, jak również domy i inne budowle z XVIII i XIX wieku. W mieście znajduje się także uniwersytet oraz muzea i galerie sztuki. Do środków komunikacji miejskiej można tu zaliczyć dobrze rozbudowane metro.

Regiony turystyczne Kanady

W Kanadzie znajduje się wiele regionów turystycznych, do których możemy zaliczyć regiony: Atlantycki, Quebec, Ontario, Prerii, Kordylierów oraz Północny. Region Atlantycki zajmują prowincje takie, jak: Nowa Fundlandia, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik i Wyspa Księcia Edwarda. Natomiast na północnej oraz zachodniej części obszaru Kanady znajdują się wyżyny. Resztę kraju pokrywa teren nizinny. Linia wybrzeża Kanady jest nierównomierna. Znajduje się tutaj wiele fiordów oraz plaże wraz z Zatokami. Głównym miastem obszaru atlantyckiego Kanady jest Halifax. Jest to najważniejszy ośrodek gospodarczy i turystyczny w tym regionie. Miasto to znajduje się w prowincji Nowa Szkocja i ułożone jest na wybrzeżu kraju. Znajduje się tutaj Wzgórze Cytadeli, z którego jest świetny widok na całe miasto. Miasto to zostało założone przez Francuzów. Z atrakcji turystycznych możemy zobaczyć starą wieś Caraquet oraz skansen Village Historique Acadien z przełomu X\/III i XIX wieku. Te atrakcje znajdują się na wyspie Cape Breton. W rejonie tym kąpiele morskie są ograniczone z powodu występowania tu często mgieł oraz zimne wody oceaniczne. Jedynym miejscem, gdzie można poddać się kąpielom wodnym jest południowe wybrzeże regionu, gdzie dociera ciepły Prąd Zatokowy. Rejon ten to wybrzeża Zatoki Św. Wawrzyńca i Wyspy Księcia Edwarda. Znajduje się tutaj wiele miejscowości nadmorskich, które są zachowane w klimacie rybackim. Turyści tu chętnie przyjeżdżają ze względu na wspaniałe widoki. Do najczęściej odwiedzanych miejscowości rejonu atlantyckiego należą: Peggy’s Cove, Chester, Ross Farm, Mahone Bay, Lunenburg oraz St. Andrews. Ponadto znajdują się tutaj także parki narodowe, do których możemy zaliczyć: Gros Morne, Terra Nova, Cape Breton Highlands, Salmonier oraz Prince Edward Island.

Fauna i flora Kanady

Na terenie Kanady znajduje się wiele jezior polodowcowych. Jeziora te ogółem zajmują powierzchnię 400 tysięcy km2. Do największych jezior możemy zaliczyć następujące: Wielkie Jezioro Niedźwiedzie, Wielkie Jezioro Niewolnicze, Winnipeg, Athabaska oraz jeziora znajdujące się na granicy ze Stanami Zjednoczonymi: Górne, Huron, Erie oraz Ontario. W północnej części Archipelagu Arktycznego znajdują się lodowce, które posiadają łączną powierzchnię 100 km2. Roślinność Kanady jest zróżnicowana i im dalej na południe kraju znajdziemy roślinność tundrową, która biegnąc dalej na południe przechodzi w lasotundrę, a następnie w tajgę kanadyjską. W roślinności tajgi dominują drzewa iglaste, do których możemy zaliczyć amerykańskie świerki, jodły balsamiczne, sosny, modrzewie oraz cedry. W roślinności tajgi znajdziemy także drzewa liściaste, jednak jest to mniejszość. Do tych drzew zaliczamy: klony, wiązy, buki, dęby oraz jesiony. W południowo- wschodniej części kraju znajdziemy lasy liściaste. W centralnej części kraju niegdyś znajdowała się roślinność stepowa. Teraz jednak została ona zamieniona w pola uprawne. W Kordylierach znajdziemy roślinność wysokogórską oraz wieczne śniegi. Niższe partie gór są porośnięte przez lasy iglaste. W świecie zwierzęcym również znajdziemy wiele ciekawych gatunków. Kanadę zamieszkują bizony, łosie, renifery amerykańskie, jelenie wapiti, niedźwiedzie, wilki oraz rosomaki. Ponadto Kanadę zamieszkuje wiele gatunków ptaków oraz ryb słodkowodnych. W Kanadzie zostało utworzonych wiele parków prowincjonalnych oraz rezerwatów przyrody. Łącznie jest ich 120. Znajdziemy tutaj również 29 parków narodowych.

Klimat Kanady

Kanada to duży kraj, gdzie znajduje się wiele klimatów. I tak na południu kraju znajduje się klimat umiarkowany ciepły, w centrum kraju mamy do czynienia z klimatem kontynentalnym chłodnym, a na północy panuje klimat podpolarny oraz polarny. W kordylierach mamy do czynienia z klimatem górskim. Rozkład temperatur oraz opadów na terenie kraju jest różny i zależy od danego terenu i klimatu. I tak zimą temperatura w części południowo- zachodniej spada do ?4 stopnie C, a na południowym wschodzie do ?10 stopni C. Wybrzeże wschodnie jest dodatkowo ochładzane przez zimny Prąd Labradorski, a wybrzeże zachodnie jest ogrzewane przez ciepły Prąd Północno- pacyficzny. W centrum kraju temperatura zimą sięga ?20 stopni C, a na północy państwa sięga aż ?35 stopni C. A latem różnica temperatur pomiędzy południem a północą Kanady wynosi 18 stopni C, ponieważ na południu kraju jest 21 stopni C, a na północy 3 stopnie C. Jeśli chodzi o opady, to w Kordylierach wynoszą one 6000 mm rocznie, a na wybrzeżach kraju 1000 mm. W centrum kraju natomiast opady są niskie i wynoszą do 500 mm, a na północy tylko 200 mm. W Kanadzie występują bardzo obfite opady śniegu, a zimą oprócz śniegu dominują wiatry północne oraz północno- wschodni, które powodują zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr ten nazywa się blizzards. Ponadto okres zalegania pokrywy śnieżnej jest tu bardzo długi. Natomiast wiatr z zachodu kraju powoduje ocieplenie i nazywany jest chinook. Jest to wiatr zstępujący, który podnosi temperaturę powietrza w szybkim tempie o kilka stopni. Ponad połowa kraju jest pokryta wieczną zmarzliną. Kanada posiada wiele głównych rzek, do których możemy zaliczyć rzeki: Św. Wawrzyńca  wraz z Wielkimi Jeziorami, Nelson, Churchill, Albany i Severn. Są to rzeki zlewiska atlantyckiego. Natomiast rzeką zlewiska Morza Arktycznego jest Mackenzie. Do zlewiska pacyficznego możemy zaliczyć rzeki: Jukon, Fraser oraz Kolumbia.

Dane geograficzne i ludność Kanady

Ameryka Północna to kontynent, na którym znajduje się Kanada. Kanada zajmuje obszar 9976,2 tysiąca km kwadratowych. W skład całego państwa wchodzi część lądowa oraz wyspy. Kanada jest podzielona na 10 prowincji oraz 2 główne terytoria.  Kanadę zamieszkuje 27 mln mieszkańców, a jej stolicą jest Ottawa. Do innych większych miast tego państwa możemy zaliczyć: Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Quebec oraz Hamilton. W państwie tym ludzie posługują się dwoma językami narodowymi: angielskim oraz francuskim. Ludność zamieszkująca Kanadę w większości jest pochodzenia angielskiego oraz francuskiego, jednak mieszkają tutaj też ludzie pochodzenia niemieckiego, ukraińskiego, holenderskiego, polskiego oraz Indianie oraz Eskimosi. W Kanadzie znajdują się dwie podstawowe religie, z czego protestantyzm stanowi 47% wyznawców, a katolicyzm 45%. Dużą część obszaru kraju zajmują lasy oraz nieużytki. Walutą kraju jest dolar kanadyjski, który stanowi równowartość 100 centów. Na terenie Kanady znajduje się wiele krain geograficznych. We wschodniej oraz środkowej części kraju znajduje się Nizina Hudsońska oraz Zatoka Hudsona, które powstały na prekambryjskiej tarczy. Tarcza ta posiada falistą powierzchnię i posiada pozostałości po zlodowaceniu plejstoceńskim I tak na wschód od tej tarczy znajdują się pasma górskie na Labradorze, na Ziemi Baffina oraz Wyspie Ellesmere?a. Najwyższym szczytem na Labradorze jest Torngat, który wynosi 1676 m n.p.m., na Ziemi Bafiina najwyższy szczyt wynosi 2591 m n.p.m., a na Wyspie Ellesmere’a najwyższy punkt wynosi 3049 m n.p.m. Na południe od tej tarczy leży kraina Wielkich Jezior wraz z doliną rzeki Świętego Wawrzyńca. Na zachód od niej ciągnie się pas Wielkich Równin, czyli prerii oraz nizina rzeki Mackenzie, a dalej Kordyliery. Ten masyw górski składa się z kilku łańcuchów, które należą do Gór Skalistych, gdzie najwyższym szczytem jest Robson i wynosi 3954 m n.p.m. i Gór Nadbrzeżnych, gdzie najwyższy punkt to Waddington, który wynosi 4041 m n.p.m. Łańcuchy te są rozdzielone wyżynami. Natomiast na pograniczu z Alaską znajduje się masyw Gór Świętego Eliasza i tu jest najwyższy szczyt Kanady- Logan, który wynosi 6050 m n.p.m.