Klimat i ludność Alaski

W Alasce panuje klimat zarówno umiarkowany chłodny na południu stanu, jak i subpolarny na północy stanu. Zakres temperatur jest znaczny i wynosi od ?50 stopni Celcjusza zimą do +10 stopni Celcjusza latem. Ponadto zima trwa tu dosyć długo, bo aż 9 miesięcy. Zima ta poza tym jest bardzo mroźna. Występują tutaj także silne wiatry, dochodzące do 100 km/h oraz burze śnieżne. Głównymi rzekami tego stanu są Jukon ora Kuskokwin. Roślinność jest tutaj także zróżnicowana. I tak im bardziej w głąb kraju, to jest to roślinność tajgi i tundry, a obszary, które są pod wpływem Prądu Alaskańskiego są porośnięta lasami deszczowymi iglastymi strefy umiarkowanej. Cały stan zamieszkuje zaledwie nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców. Głównym językiem urzędowym jest język angielski, ale używa się tutaj także języków: eskimo- aleuckich, hiszpańskiego, tagalog, koreańskiego oraz innych języków indiańskich. Ludność zamieszkująca tereny tego stanu wyznaje wiele religii. Są to przede wszystkim: chrześcijaństwo i protestantyzm, ale mieszkają tutaj także ludzie wyznania katolickiego, prawosławnego oraz innych wyznań chrześcijańskich, jak również mormoni, świadkowie Jehowy, judaiści, buddyści, islamiści, hinduiści, a odsetek innych religii oraz ateistów wynosi 28 %. Stan posiada powierzchnię górzystą. Na terenie stanu znajduje się najwyższy szczyt całej Ameryki Północnej- McKinley owysokości 6194 m n.p.m. Ponadto znajdują się tutaj następujące masywy górskie: Góry Świętego Eliasza, gdzie najwyższym punktem jest szczyt o tej samej nazwie, co łańcuch górski i wynosi 5489 m n.p.m., Góry Wrangla, gdzie najwyższym szczytem jest Mt Bona o wysokości 5044 m n.p.m. oraz Góry Brooksa, gdzie najwyższym szczytem jest Michelson o wysokości 2816 m n.p.m. Te pasma górskie znajdują się na południu stanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *